Ruilen & retourneren

Home > klantenservice> ruilen & retourneren

Algemene ruiltermijn / herroepingsrecht van 14 dagen

Koopt u bij ons speelgoed dan heeft u recht op onze algemene ruiltermijn. Deze ruiltermijn biedt u als koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Wij hanteren dus een "niet goed geld terug" beleid.

Voorwaarde voor beroeping op de algemene ruiltermijn

Speelgoed Specialist stelt echter wel als voorwaarde dat u als consument zorgvuldig om zult gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U ontvangt van ons het volledige aankoopbedrag terug per bank binnen 30 dagen nadat het product door ons retour is ontvangen. U dient echter zelf de kosten voor retour te betalen. Zendingen die niet volgens onze instructies worden verzonden kunnen worden geweigerd. Stuur ons een e-mail met uw ruilingsverzoek.

beschadinging geretourneerde producten

Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van Speelgoed Specialist schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u als consument te wijten is of anderszins voor het risico van de consument komt, zullen wij u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Speelgoed Specialist heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

ruilen retourneren